Monday: Rest
Tuesday: Swim 1750 yds
Wednesday: Bike 1:15 Z2 w/ 10 min Z4/5 then run 45 min with 1x6min Z4/5
Thursday: Bike 1:15 Z2 w/ 7 min Z3
Friday: Run 40min Z2, swim 2250
Saturday: Bike 2:15-2:30 Z2 with Run 60min Z2
Sunday: drive to Marin for Sierra Club trip